Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

Abad
Abad
Abad
Abad
9785 c5e8
Reposted fromresocjalizator resocjalizator viaAluslaw Aluslaw
Abad
Abad
Reposted fromozzy ozzy viaAluslaw Aluslaw

February 12 2013

Abad
Reposted bywtfpanteraalkorablverdantforceCelebri

February 11 2013

Abad
5180 197e
trolling mode on
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaAluslaw Aluslaw
Abad
Abad
1027 7c98
Reposted fromIriss Iriss viaAluslaw Aluslaw
Abad
Reposted fromfalconwing falconwing viaAluslaw Aluslaw
Abad
Reposted fromcharlottinka charlottinka viaAluslaw Aluslaw
Abad
4711 4fe7 500
Reposted fromallnight allnight viaAluslaw Aluslaw
Abad
Abad
W knajpie pułkownik zagaduje Rżewskiego:
- Poruczniku, jak wy to robicie, że praktycznie cały miesiąc dzień w dzień wieczorem przesiadujecie w knajpie, pijecie na umór i cały czas macie pieniądze? Mi ledwo na kilka dni starcza.
- A co pułkownik robi, jak wypłatę dostaje?
- No, normalnie przynoszę do do domu i daję żonie, a ona mi część wydziela.
- Eee... to żadna polityka. Nie macie podejścia do swojej żony. Wróćcie do domu. Podejdźcie do niej od tyłu, klepnijcie w zadek, ugryźcie lekko w szyję i złapcie za cycki, to gwarantuję, że wam da jakąś kasę na wódkę. Kobiety w każdym wieku to lubią...
Pułkownik ucieszył się z rady. Wraca do domu. Żona zmywa. Podchodzi do niej o tyłu. Prask ją w zadek, gryzie w szyję i łapie za cycki, a ona na to:
- Co tam, poruczniku? Pieniędzy znowu wam potrzeba?
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaAluslaw Aluslaw
Abad
Abad
3128 b3f6 500
Reposted fromLiam Liam viaAluslaw Aluslaw
Abad
Abad
4860 34d0 500
Reposted fromZircon Zircon viapajlot pajlot
Abad
0993 6f04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl